top of page

Vērtības

Politiskās partijas “Platforma 21” biedri ir pārliecināti, ka nav iespējams visu darīt tāpat, kā līdz šim un cerēt uz citu iznākumu. Nav iespējams cerēt uz Latvijas atpalicības mazināšanos, valsts labklājības pieaugumu un iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, ja pie varas turpinās būt tie paši politiķi, kuri valsti vada jau divdesmit un vairāk gadus. Nevienam Latvijā nav ne mazākā iemesla cerēt, ka viņi pēkšņi sāks strādāt profesionālāk vai kļūs mazāk korumpēti. 

 

Tieši pretēji - ilgi pie varas esošie politiķi kļūs aizvien augstprātīgāki, kūtrāki, slinkāki un vēl dziļāk iestigs savstarpējo pakalpojumu un koruptīvo saišu muklājā, kā rezultātā Latvijai attīstībā ar katru gadu būs arvien grūtāk panākt kaimiņvalstis, nemaz nerunājot par citām Eiropas valstīm.

 

Vienlaikus mēs apzināmies, ka šobrīd Latvijas politiskajā arēnā citu politiķu - daudz labāku, profesionālāku un reizē arī sabiedrības uzticību baudošu - nav. Ir tikai tie, kuri aktīvajā politikā darbojas jau ilgu laiku, taču viņu darbs apmierina, šķiet, vienīgi viņus pašus, citu nevienu. Diemžēl neviena šī brīža politiskā spēka apcirkņos līdz šim nav izdevies atrast nevienu prasmīgāku politiķi, kā vien tie, kuri šobrīd jau piedalās politikas procesos. Latvijas attīstībai tas ir strupceļš. 

 

Partija “Platforma 21” saskata tikai vienu vienīgu iespēju, kā izkļūt no šī strupceļa - tā ir paaudžu maiņa Latvijas politikā. Vienīgais veids, kā Latvija var pārtraukt lejupslīdi, ir iesaistīt politikā cilvēkus, kuriem šobrīd ir nedaudz vairāk par divdesmit vai trīsdesmit gadiem - jauniešus, kuriem vecās varas partijas nav devušas iespēju piedalīties politikas procesos, kuri nav gaidīti rūdīto politiķu rindās, jo seno partiju vadībā esošie politiķi konkurentus sev izaudzināt nevēlas. 

 

Tāpēc partija “Platforma 21” uzskata, ka mūsu pienākums ir rīkoties.

 

Vienīgais pareizais risinājums šajā situācijā ir veidot jaunu platformu jauniem cilvēkiem - “Latvijai divdesmit pirmajā gadsimtā”. 

 

Izrādot cieņu vecākajām paaudzēm un viņu pieredzei, mēs aicinām politikā iesaistīties iespējami daudz gados jaunu cilvēku, mēs vēlamies sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, iespēju mācīties no pieredzējušiem politiķiem, piedaloties semināros, apmeklējot lekcijas un tiekoties personīgi, dot iespēju pierādīt sevi, startēt vēlēšanās un mainīt Latvijas politiku.

 

Mūsu mērķis - uz ilgtspējīgu attīstību vērsta, centriska un moderni nacionāla politika, kuru veidos izglītoti, gados jauni profesionāļi. Mūsu vērtības - atklātums, demokrātiskums  un skaidra nacionāla nostāja. 

 

Moderns nacionālisms mūsu izpratnē ir tāda uz nacionālas valsts saglabāšanu un stiprināšanu vērsta politika, kas vienlaikus nav homofobiska, kristīgi konservatīva vai kādā citā veidā diskriminējoša pret kādu sabiedrības daļu vai grupu. Mēs iestājamies par eiropeisku, modernu, uz divdesmit pirmo gadsimtu vērstu politisko domāšanu, vienlaikus neatbalstot radikālas idejas un vēlmi pēc agresīvas to īstenošanas.

 

Korupciju mēs uzskatām par vienu no pašām aktuālākajām problēmām, kas traucē Latvijas attīstībai. Mēs uzskatām, ka korupcijas mērogi Latvijā ir sasnieguši nekad agrāk neredzētus mērogus un tās identificēšana un apzināšana, mūsuprāt, ir viens no jebkura nākotnes politiķa uzdevumiem.

 

Tāpat ekoloģija un zaļā domāšana līdz šim Latvijas politikā ir bijusi tikai vārdos un lozungos. Reāla uz vides uzlabošanu un dabas saudzēšanu vērsta politika nekad nav tikusi īstenota. Mūsuprāt, tas ir jāmaina un tāpēc mēs vēlamies dot platformu zaļi domājošiem cilvēkiem, aicinot iesaistīties un panākt reālas izmaiņas zaļās politikas ieviešanā.

 

Nabadzība un ekonomiskā nevienlīdzība, kuru izraisa esošo politiķu korupcija un nekompetence, ir vēl viens uzdevums, kas nešaubīgi būs jārisina nākotnes politiķiem Latvijā. Medikamentu cenas, kas daudzos gadījumos ir visaugstākās, salīdzinot ar  kamiņvalstīm, citu cenu, nodokļu un izmaksu atšķirība Baltijas valstīs, ir labs piemērs tam, kā tieši politiķi un politiskie lēmumi ietekmē visneaizsargātāko sabiedrības grupu dzīves līmeni, ne tikai neļaujot izrauties no nabadzības, bet  liedzot nodrošināt elementāru vajadzību apmierināšanu simtiem tūkstošu cilvēku Latvijā.

 

Mēs aicinām pieteikties visus jaunos un izglītotos profesionāļus, kā arī jauniešus, kuriem vienkārši interesē politika, kuri atbalsta iepriekš izklāstītās vērtības un vēlas iesaistīties minēto un daudzu citu sasāpējušu problēmu risināšanā Latvijas politikā, lai to mainītu, kas savukārt izkustinātu no strupceļa Latvijas izaugsmi, ceļot valsts iedzīvotāju labklājību.

bottom of page