top of page

Programma

Stipra ģimene, stipra tauta un stipra valsts ir mūsu mērķis.

       Atjaunot varu tautai

       • Tautas vēlēts prezidents

       • Demokrātijas principu atgriešana tautai - vārda brīvība, cilvēktiesību ievērošana, īpašuma neaizskaramība,              nevainīguma prezumpcijas nodrošināšana

       • Samazināsim referendumam tautas nobalsošanas nepieciešamo parakstu slieksni uz  30000, e-referendumi

       • Samazināsim Saeimas deputātu skaitu

       • Atcelsim transporta un mājokļa kompensāciju deputātiem

 

       Izglītota sabiedrība

       • Brīvpusdienas visiem bērniem (pirmsskola-vidusskola) 

       • Pirmsskola un sākumskola tuvu bērna dzīvesvietai

       • Eiropas līmeņa izglītības kvalitāte visos izglītības līmeņos, pieaicinot ārvalstu mācību spēku

       • Vidējā izglītība ikvienam skolēnam

       • Skolotāja/pedagoga amata prestiža celšana

       • Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana

 

       Veselības veicināšana

       • Medikamentiem PVN 5% 

       • Medicīnas personāla pieejamība - ģimenes ārsti, speciālisti, medmāsas

       • Atbildīga attieksme pret savu veselību

       • Integrēts izglītības process - profesionālā, augstākā, rezidentūra

       • Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana

 

       Labklājība

       • Pārtikai PVN 12%, krīzes laikā 5%

       • Elektrībai, gāzei, degvielai krīzes laikā PVN 5% 

       • Atcelsim nekustamā īpašuma nodokli mājsaimniecībām

       • Atcelsim transporta nodokli

       • Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts 5 000 EUR

       • Pabalsts par katru bērnu – 100 EUR mēnesī

       • Sievietēm ar četriem un vairāk bērniem pensionēšanās no 60 gadu vecuma, darba stāžā ieskaitīts bērna                kopšanas periods

       • Atcelsim iedzīvotāju ienākuma nodokli pensijām līdz 1000EUR/mēn.

       • Pensiju papildus indeksācija cilvēkiem par darba stāžu līdz 1997.g.

       • Bezmaksas sabiedriskais transports pensionāriem visā Latvijā

       • Izveidosim automātisku valsts/pašvaldību atbalstu piešķiršanas sistēmu

       • Ar likumu aizliegsim krīzes laikā atsavināt nekustamo īpašumu un piemērot soda naudu par komunālo                    pakalpojumu parādiem

       • Latvijā dzimušajam (no 1991) Latvijas pilsonība

       • Atbalstīsim personas ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu  dažādās jomās 

 

       Labvēlīga, izaugsmi veicinoša uzņēmējdarbības vide

       • Vienkāršota nodokļu likumdošana un nodokļu sistēmas pārskatīšana

       • Konkurētspējīgas resursu cenas- energoresursi, cilvēkresursi, finanšu resursi

       • Atbalstīsim investīcijas uzņēmējdarbībai

       • Resursu pieejamībai pārveidosim ALTUM par valsts investīciju banku

       • Labvēlīga vide jaunajam uzņēmējam- 270 dienas atlikti nodokļi

       • Atvieglosim nosacījumus darba spēka piesaistei ārpus Latvijas

       • Atjaunosim iespēju strādāt nepilna darba laika slodzi

       • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas (VSAOI) 6% apmērā, kuras ieskaita fondētās pensijas                  shēmā (pensiju 2.līmenis) pārdalīsim šādiem mērķiem: 

              - 2% novirzīsim uz pensiju 1. līmeni,

              - 1% novirzīsim veselības finansēšanai, 

              - par 3% samazināsim darba ņēmēja VSAOI. VSAOI kopējo likmi samazināsim no 34,09% uz 31,09%. 

       • Valsts fondētā pensiju shēmas dalībnieki paši lemj par uzkrāto līdzekļu turpmāko izmantošanu

       • Iestāsimies par līdzvērtīgiem platību maksājumiem, nacionālo interešu aizstāvēšana, lobēšana                                  lauksaimniecības jomā ES, lai nepieļautu konkurences kropļošanu

       • Atbalstīsim pašnodarbinātos - ieviesīsim vienkāršotu nodokļu maksāšanas veidu

       Iekšējā drošība

       • Drošības akadēmijas izveide

       • Dubultosim algu policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem

       • Izveidosim modernāko ekspertīžu centru Eiropā

       Aizsardzība

       • Valsts finansējumu aizsardzībai 2.5% no IKP

       • Atbalstīsim militāro prasmju apguvi

 

      Valsts pārvalde

       • Vienkāršosim  un samazināsim normatīvos aktus

       • Tiesību, pienākumu, atbildības līdzsvarošana, mazinot birokrātiju un veiksim deregulāciju

       • Valsts pārvaldes reorganizācija ar mērķi optimizēt un samazināt strādājošo skaitu

       • Uzliksim par pienākumu publiskā sektora iestādēm vispirms konsultēt, sadarboties, nevis sodīt

       • Aizliegsim plānot soda iekasēšanu kā  darbības novērtēšanas kritēriju

       • Represīvās funkcijas un pārmērīgas kontroles mazināšana

       • VID ir palīgs nodokļa aprēķināšanai, nevis sodīšanai

       • Elektroniska dokumentu aprite: valsts - sabiedrība

       • Aizliegsim pieprasīt informāciju, kura pieejama valsts, pašvaldību informācijas sistēmās un datu bāzēs

       Kultūra

       • Akustiskā koncertzāle Rīgā

       • Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana

 

       Tieslietas

       • Izveidosim bezmaksas konsultāciju centru iedzīvotājiem par tiesvedības jautājumiem

       • Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana

 

        Ārpolitika

       • Pilnvērtīgs sadarbības partneris ES un NATO 

       • Realizēt Latvijas interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās

 

        Atcelsim ar Covid-19 saistītus ierobežojumus un aizliegsim piespiedu potēšanu

bottom of page